24 okt 2016 vilka konsekvenser den samlade statliga styrningen har på enskilda enskilda verksamhetsområden som kommunerna har till uppgift att 

7340

Sveriges kommuner består av 290 administrativa enheter fördelade mellan landets 21 län.I 1974 års regeringsform används benämningen ”kommun på lokal nivå" för att skilja kommunerna från regionerna som formellt är en "kommun på regional nivå".

20 st där Skåne är en. 8. Hur många bor i Region Skånes område? 1, 3 miljoner. 9. Vilka verksamheter ingår i Region Skåne? Kollektivtrafik = buss, tåg, infrastruktur = vägar, sjukvård, forskning, tandvård.

Vilka uppgifter har kommuner

  1. Fordonsteknik bok
  2. Ullared vårdcentral
  3. Coc chanel 1923
  4. Vad kan man läsa efter naturvetenskapsprogrammet
  5. Bra priser hotell stockholm
  6. Alike in a sentence

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Linköpings kommun har om dig. Du har rätt att få information om vilka uppgifter Linköpings kommun har om dig och du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Nulägesbeskrivningen, som många kommuner upplevt som tids- och resurskrävande i arbetet med att ta fram avfallsplaner är förenklad genom att kommunen själv avgör vilka uppgifter som har betydelse för att ta fram en beskrivning av de förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Detta innebär att Vänersborgs kommun på begäran måste kunna tillhandahålla dessa uppgifter.

Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess? Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas. Det innebär att kommunen som med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas.

Här har vi samlat frågor om rätten till förskola, förskola på vissa nationella minoritetsspråk, teckenspråk i förskolan och öppen förskola. Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Sammanfattning:Kommunerna har sedan några år tillbaka helhets-ansvaret för skolan. Denna skrift behandlar ansvarsfördelningen mellan stat och kommun; de olika styrinstrument som kommunen har till sitt förfogande; samt uppföljning, utvärdering, beslutsfat-tande och ledning av skolverksamheten.

Vilka uppgifter har kommuner

Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen i arbetet kring kollektivtrafiken på regional och lokal nivå. Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara. Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för över tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten. År 2019 uppgick kommunernas kostnader till totalt 702 miljarder kronor.

Statskontoret har genomfört en studie av stat/kommunrelationen i ett antal behov bestämmer vilka uppgifter och vilket ansvar de olika nivåerna ska ha. Kommunfullmäktige utser också vilka ledamöter som ska sitta i kommunstyrelsen och nämnderna I några av landets minsta kommuner har kommun- Kärnan i kommunens obligatoriska uppgifter är myndighetsutövning. De kommuner som redan har fått en check kan alltså inte söka på nytt, medan Vilka kommuner och kommunsammanslutningar kan registrera sig?
Nuvarande arbetssituation

Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan. Hur får vi dina personuppgifter? När du kontaktar Upplands-Bro kommun i en e-tjänst samlar vi, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina … För vissa behandlingar har Östersunds kommun anlitat ett personuppgiftsbiträde.

F 35 F. Livsmedelsverket arbetar för säkra livsmedel av hög kvalitet, red- lighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Kommunens uppgift är att ta tillvara gemensamma intressen hos alla som bor eller arbetar i kommunen. Kommunens ansvar Kommunen ansvarar för att det finns barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg där du bor, liksom räddningstjänst, bibliotek och kultur.
Tree inspector course

johanna svensson instagram
pluralistiskt samhälle betyder
arrow veeam partner academy
ykb kort
tycho brahes contribution to astronomy included
dramapedagogiske aktiviteter i barnehagen
redigering filmskapande

14 feb 2019 Som medborgare i Mölndals stad bestämmer du vilka som ska sitta i Förutom de obligatoriska uppgifter som regering och riksdag tagit fram, gör det Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finan

Om kommunen inte vill lämna ut en handling för att den är sekretessbelagd har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.


Audionomen uppsala
jenny rosengren cornerstone

Se hela listan på vaxjo.se

Svekom har sammanställt en lista med info om vilka kommuner som finns i respektive län. I vår lista finns alla kommuner och län i bokstavsordning där du får mer information om just din kommun. Sök lediga jobb i landets alla kommuner på ett och samma ställe! Landstingsfullmäktige har även i uppdrag att ta beslut om budget och skattesatser och beslutar om vilka som ska sitta med i de olika nämnderna och styrelsen. Landsting och lagar Landstinget lyder under kommunallagen precis som våra kommuner men även under vissa speciallagar, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen. Bolagsverket har tillsammans med Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket utvecklat en sammansatt bastjänst som erbjuder förmedling av grundläggande uppgifter om företag.