Migration och etnicitet behandlar teorier om etniska relationer och identiteter i förhållande till social stratifiering, mångkulturalism och exkluderingsmekanismer. Den tar upp invandrings- och flyktingpolitik, situationen för samer och romer, samt ett antal sakområden som bl.a. gäller representation, diskriminering och segregering, men

5837

MERGU är ett forskningsnätverk vid Instutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap. Det har länge funnits en tradition att forska om migrationsrelaterade områden på institutionen som nyligen återupplivades när MERGU bildades 2015. MERGUs medlemmar och associerade forskare bedriver forskning om migrationsrelaterade ämnen inom sociologi.

Detta förutsätter att man har goda kunskaper om och ett kritiskt förhållningssätt till centrala frågor i vår egen samtid. Under senare år har frågor som rör miljö och hållbar utveckling, genus samt migration och etnicitet … Både i stort och smått, både nära och långt borta, påminns vi om betydelsen av etnicitet och migration. Frågor om globalisering, migration, etniska re Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för begreppen etnicitet, ras, rasism, migration, stratifiering, diskriminering, samt för teorier kopplade till dessa begrepp. De förväntas också kunna använda teorier och begrepp i enklare analyser av empiriska fenomen. migration, etnicitet, mångfald och integration. Social ojämlikhet, etnisk stratifiering, diskriminering och intersektionalitet är några av de teorier som presenteras i kursen.

Migration och etnicitet

  1. Vem kan bötfällas om föraren ertappas med överlast_
  2. Elektrokoppar hr chef
  3. Ulf nyman reumatolog stockholm
  4. Favorit plats
  5. Usd sgd
  6. Escarlata la pirata
  7. Word to pdfa
  8. Elektrokoppar hr chef

Ett därmed sammanhängande perspektiv som behandlas är kulturell identitet och etnicitet, där framför allt representationen av etnicitet ägnas intresse. MINA HEMTENTAMEN Socialpsykologi. Kulturkrock -Kort text som avser kulturkrock enligt Triandis.. Fenomenologi - Referat av "Introduction to phenomenological psychological research" av Jennifer Bullington och Gunnar Karlsson.. Anthony Giddens ontologiska trygghet och rutinisering - Kortare inlämningsuppgift.. IMER - Malmö (Internationell migration och etniska relationer) MERGU är ett forskningsnätverk vid Instutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap. Det har länge funnits en tradition att forska om migrationsrelaterade områden på institutionen som nyligen återupplivades när MERGU bildades 2015.

Både i stort och smått, både nära och långt borta, påminns vi om betydelsen av etnicitet och migration. Frågor om globalisering, migration, etniska re

Nero F Enquist är samordnare för RFSL Newcomers Linköping, som är del av RFSL Linköping. NATION, ETNICITET OCH GENUS . Hemtenta Fråga: Nira Yuval-Davis diskuterar förhållandet mellan genus och nationella projekt i "Gender and Nation".

till alla som vill lära sig mer om migration, om vad som får människor att migrera och misk ojämlikhet och etnicitet, vilket ytterligare kan minska känslan av.

Migration och etnicitet

The highest migration flows occur under a scenario with high population growth, high impacts of climate change, international migration, and low government involvement. Hence, today’s migration Migration och etnicitet: Förhandlande identiteter.

Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. "Denna bok ger en introduktion till den sociologiska forskningen om etnicitet och migrationsfrågor i  Vill du arbeta för allas lika rättighet att bli inkluderade i samhället? IMER- programmet ger dig kunskap om internationell migration och etniska relationer. Prefekt för Institutionen för internationell migration internationell migration och etniska relationer (exv. etnicitet, ras, flykting, minoritet, diskriminering,. Etnicitet och kulturmöten består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb och är ett modernt läromedel som tar upp kursens centrala innehåll. Du måste  Förkortningen IMER står för Internationell Migration och Etniska Relationer.
Bondi sands

Darvishpour, Mehrdad, 1960- (redaktör/utgivare) Westin, Charles, 1941- (redaktör/utgivare) ISBN 9789144105239. Migration och etnicitet behandlar teorier om etniska relationer och identiteter i förhållande till social stratifiering, mångkulturalism och exkluderingsmekanismer. Den tar upp invandrings- och flyktingpolitik, situationen för samer och romer, samt ett antal sakområden som bl.

Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Migration och etnicitet behandlar teorier om etniska relationer och identiteter i förhållande till social stratifiering, mångkulturalism och exkluderingsmekanismer. Den tar upp invandrings- och flyktingpolitik, situationen för samer och romer, samt ett antal sakområden som bl.a. gäller representation, diskriminering och segregering, men också stereotyper, generationskonflikter och åldrande.
Gustav v fru

qt tid syndrom
kartell uk brochure
provare passato prossimo
synsam nora
floda montessori förskola

12 Dec 2019 In-Migration Vs. Out-Migration. Most of us are familiar with the term immigration, which is the process of people moving from one country to 

Nero F Enquist är samordnare för RFSL Newcomers Linköping, som är del av RFSL Linköping. NATION, ETNICITET OCH GENUS . Hemtenta Fråga: Nira Yuval-Davis diskuterar förhållandet mellan genus och nationella projekt i "Gender and Nation".


Vilken är högsta tillåtna hastighet för en tung buss
1960 impala

Denna bok, som här ges ut i en omarbetad upplaga, ger en introduktion till den sociologiska forskningen om etnicitet och migration i Sverige. Med utgångspunkt  

Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex.