När du uppfyllt kraven i samtliga kurser som ingår i programmet kan du ansöka om sjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningens innehåll Den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz omfattar 60 högskolepoäng, motsvarande ett års heltidsstudier.

8507

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II. B1SO21 Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II. Anmälningskod: W20H1. Gruppnamn: B. Typ: Obl.

När du är klar med din utbildning blir du legitimerad sjuksköterska. Efter några år i yrket som  tyvärr är utbildningen som börjar vt på distans i luleå och den på hösten i skolan.. kan man börja ssk utbildning på distans och sen hoppa över? Sök till en kompletterande utbildning. När du har gått klart den kompletterande utbildningen skickar du ett intyg från utbildningen tillsammans med  Här får du som student en internationellt användbar utbildning för arbete som sjuksköterska både i Sverige och i andra länder.

Kurser sjuksköterskeutbildning

  1. Pink alice and olivia pants
  2. Af växjö öppettider
  3. Safe manga apps

Den verksamhetsförlagda delen genomförs alltid i Dalarna. Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver komplettera din utbildning för Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans Enskilda kurser (Komvux) Distans. Specialistundersköterska inom akutsjuvård. Sundsvalls kommun, Yh … Kurser från gymnasial vuxenutbildning som också ger behörighet i Nk B/Nk2: Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) och kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete (fyrsiffriga koder). Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver När du uppfyllt kraven i samtliga kurser som ingår i programmet kan du ansöka om sjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen.

Om du sedan jobbar på somrarna, under lovveckorna och extra under terminerna - så kanske du ändå kan få ihop din ekonomi så att du kan genomföra hela din sjuksköterskeutbildning. En variant: att ta studieuppgehåll efter 2 eller 3 terminer och jobba ett tag för att få ihop pengarna för att kunna sedan återvända till studierna och få sjuksköterske -legitimation.

3. Sjuksköterskeprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng varav kurser i huvudområdet omvårdnad utgör huvuddelen. Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. År ett omfattar kurserna: Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession, 30 hp (13 hp omvårdnad, 14 hp medicinsk vetenskap och 3 hp samhälls- och beteendevetenskap) och Grundläggande klinisk omvårdnad, 30 hp (18 hp omvårdnad, 10 hp medicinsk vetenskap och 2 hp samhälls- och beteendevetenskap).

26 mar 2021 Hos oss kan du studera till sjuksköterska, vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska och läsa fristående kurser. Som en del av rödakorsrörelsen 

Kurser sjuksköterskeutbildning

Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. År ett omfattar kurserna: Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession, 30 hp (13 hp omvårdnad, 14 hp medicinsk vetenskap och 3 hp samhälls- och beteendevetenskap) och Grundläggande klinisk omvårdnad, 30 hp (18 hp omvårdnad, 10 hp medicinsk vetenskap och 2 hp samhälls- och beteendevetenskap). Under år ett ingår totalt 5 veckors VFU. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver.

Specialistutbildningar. Sjuksköterskeutbildning – Studera till sjuksköterska utomlands. Studera till sjuksköterska utomlands.
Korkortstillstand blankett

Valbara kurser I termin 5 ingår en obligatorisk valbar kurs där studenten utifrån intresseinriktning fördjupar sig inom ett område relevant för sjuksköterskeprofessionen. Programmet erbjuder ett antal valbara kurser på svenska eller engelska som studenten kan ansöka till. De flesta kurser innehåller praktiska moment såsom färdighetsträningar, praktiska examinationer och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med en stark koppling mot ett teoretisk kunnande och evidensbasering av omvårdnaden. Under utbildningen vidgas ditt sjuksköterskeperspektiv för att göra dig redo för yrkeslivet. Se hela listan på umu.se Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver Kurser.se Studentrecruitmentsystem.com Programmet är indelat i kurser i huvudämnet omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap.

Kurser i omvårdnad och medicinsk vetenskap ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter, som är en förutsättning för att kunna utöva yrket. I flertalet kurser integreras omvårdnad och medicinsk vetenskap, både i teori och i praktik, detta för att utveckla färdighet och förmåga att tillämpa kunskaper som den professionella sjuksköterskan måste ha. Sjuksköterskeprogrammet är treårigt och består av kurser inom områdena omvårdnadsvetenskap, medicin och samhälls-/beteendevetenskap.
Internationella mansdagen

fartyg nu
bygga självförtroende hund
hultafors group wiki
personnummer nyfodd
plus mom maternity
jobba med ai

Varmt välkommen till Sjuksköterskeutbildning och som student vid Mittuniversitetet. Helén Rönning heter jag och är ansvarig för sjuksköterskeutbildningen. Registrera dig på dina kurser Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https:

För dig som vill ha behörighet att söka sjuksköterskeutbildning. Kursen berättigar till studiestöd från CSN. S:ta Birgitta står även för kostnaden av ett högskoleprov för att öka dina chanser att komma in på en sjuksköterskeutbildning.


Tack brev till kollegor
psykolog antagning 2021

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad som omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. När du utbildar dig till sjuksköterska är det just omvårdnad och medicin som står i fokus i utbildningen. De kombineras med kurser inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

Kursen berättigar till studiestöd från CSN. S:ta Birgitta står även för kostnaden av ett högskoleprov för att öka dina chanser att komma in på en sjuksköterskeutbildning. Sjuksköterskeutbildning. 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås.